PANTOŁ Magdalena

Kierownik Wydziału Biopolimerów
Grupa Azoty S.A.
+48 785 780 365
magdalena.pantol@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com